ติดต่อเรา

 

ติดต่อฝ่ายขาย   02-366-0400-7 

 


Getabec Public Company Limited
Boiler & Burner Specialist
German-Thai Boiler Engineering Cooperation

 

GTB Bldg

335/7 Srinakarin Road, Nongbon, Pravej Bangkok 10250, Thailand

E-mail: info@getabecboiler.com

Tel:  (66) 02-366 0400-7

Fax: (66) 02-366 0399

http://www.getabec.com

 

Factory 1

Bangplee Industrial Estate, Samutprakarn, Thailand
Tel :  02-7051400-4
Fax : 02-7056575
 
Factory 2

Pananikom, Nikompattana, Rayong, Thailand

Tel :  038-897035-9

Fax : 038-897034
 
ฝ่ายบริการและอะไหล่ 6 สาขา


1. Samutsakorn Branch บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/27 หมู่ 5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-474805-6

Fax : 034-474804

 
2. Hadyai Branch บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 ถ.โชติวิทยะกุล 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel : 074-429192-3

Fax : 074-429194

 
3. Saraburi Branch บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47 หมู่ 3 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

Tel : 036-298613-4

Fax : 036-298615

 
4. Pitsanuloke Branch บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 459/6 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Tel : 055-338686,88

Fax : 055-338687

 
5. Bangplee Branch บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 609 หมู่ 17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-7051400-4

Fax : 02-7056812

 
6. Rayong Branch บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 155/68 หมู่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Tel : 038-020157-9

Fax : 038-020160

 

Vietnam Office :

Getabec Vietnam Co.,Ltd.
422-424 Ung Van Kiem Str. Ward 25,

Binh Thanh Dist. Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel : 84 835129272

Fax : 84 835127074

Email: sales@getabecboiler.com.vn

http://www.getabecboiler.com.vn

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 16,939